İplik& Parça Sınaq Şərtləri

2021/05/14

Təlimat: İplik keyfiyyətinin yoxlanılması və keyfiyyətə nəzarətə sınaq alətləri, sınaq metodları və hazır məhsulların və yarımməhsulların əsas keyfiyyət göstəricilərinin sınaqdan keçirilməsində iştirak edən keyfiyyətə nəzarət nöqtələri, iplik keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi və test məlumatlarının statistik təhlili üsulları, onlayn keyfiyyət sınağı və məlumatlandırma daxildir. və digər məzmun.
İplik& Parça Sınaq Şərtləri
Sorğunuzu göndərin

İplik& Parça Sınaq Şərtləri

İpliyin keyfiyyətinin yoxlanılması və keyfiyyətinə nəzarətə sınaq alətləri, sınaq üsulları və hazır məhsulların və yarımfabrikatların əsas keyfiyyət göstəricilərinin sınaqdan keçirilməsində iştirak edən keyfiyyətə nəzarət nöqtələri, iplik keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi və sınaq məlumatlarının statistik təhlili üsulları, onlayn keyfiyyət sınağı və informasiyalaşdırma İdarəetmə və s. daxildir. məzmun.

№1 RƏNG SÜRTLÜK TESTLƏRİ 

Colour fastness tester

yuma sabitliyi

sürtünmə/çarpma möhkəmliyi

tərləmə sabitliyi

quru təmizləmə sabitliyi

işığa davamlılıq

suya davamlılıq

xlor ağartıcı ləkələrə qarşı davamlılıq

xlor ağartıcı olmayan sabitlik

ağartma sabitliyi

faktiki yuyulma (bir yuma) möhkəmlik

xlorlu suya davamlılıq

xlorlu hovuz suyuna davamlılıq

dəniz suyuna davamlılıq

turşu ləkələnmə sabitliyi

qələvi ləkələnmə sabitliyi

su ləkələnmə sabitliyi

üzvi həlledici sabitlik

qablaşdırma sabitliyi

yaş işığa davamlılıq

boyanın ötürülmə sürəti

quru istiliyə davamlılıq

isti presləmə sabitliyi

çap davamlılığı

ozon sabitliyi

yanmış qaz buxarlarının davamlılığı

fenolik sarılaşma sabitliyi

tüpürcək və tərləmə sabitliyi

№2 ÖLÇÜ SABİTLİK (KÜÇÜLMƏ) VƏ ƏLAQƏLİ SINAQLAR (PARÇA)& Geyim) 

Dimensional stability test

yuma üçün ölçü sabitliyi(yuma büzülməsi) 

yuyulduqdan sonra görünüşü / əl yuma 

istilik üçün ölçü sabitliyi 

ütüdən sonra görünüş 

kommersiya quru təmizləmə üçün ölçü sabitliyi(quru təmizləmə büzülməsi) 

kommersiya quru təmizləmədən sonrakı görünüş(görünüşün saxlanması) 

buxarlanma üçün ölçü sabitliyi 

istirahət və keçələmə üçün ölçülü sabitlik 

tikiş ipi üçün ölçü sabitliyi 

№3 GÜVƏT TESTLƏRİ 

Strength testing machine

dartılma gücü 

yırtılma gücü 

partlama gücü

tikiş xüsusiyyətləri 

laminatlı parçanın yapışma gücü 

örtülmüş parçanın yapışma gücü 

tək iplik gücü 

lea gücü 

döngə gücü 

möhkəmlik lifləri və iplik 

№4 PARÇA YAPILMASI SINAQLARI 

vahid uzunluğa düşən iplər(toxunmuş parça konstruksiyası) 

tikiş sıxlığı(trikotaj parça) 

ipliklərin sayı 

inkar edənlər qəbul edilir 

parça eni 

parça çəkisi 

trikotajdan ilgək uzunluğu 

qıvrım və ya iplik götürmə 

kəsilmiş xov növü 

toxuculuq növü 

əyilmiş və əyilmiş parçaların təhrif edilməsi(qəbul edildiyi kimi və bir yuyulmadan sonra hesabat verin) 

yer nisbətinə terri 

parça qalınlığı 

№5 TƏRKİB VƏ DİGƏR ANALİTİK TESTLƏR 

Testing machine for fabric structure

lif tərkibi

boyayıcı identifikasiya 

indiqonun saflığı 

nəm miqdarı 

çıxarıla bilən maddə 

doldurma və xarici maddə məzmunu 

nişasta tərkibi 

formaldehid tərkibi 

formaldehidresinin olması 

merserizasiya pambıq 

PH dəyəri 

absorbsiya

№6 YANANCILIQ SINAQLARI

Flammability tester

ümumi geyim tekstillərinin alovlanma qabiliyyəti 

parçanın yanma dərəcəsi(45° bucaq) 

Geyim tekstilinin İsveç yanğın xüsusiyyətləri 

№7 PARÇA GÜVƏNLİK SINAQLARI 

aşınma müqaviməti 

pilinq müqaviməti 

su itələyici 

suya davamlılıq 

qırışların bərpası 

parça sərtliyi 

uzanmaq&bərpa 

№8 LƏY& AŞAĞI TERMİK SINAQLAR 

Down heat test

kompozisiya təhlili 

doldurma gücü 

qara uc 

yeni çəki(şərtləndirilmiş) doldurma materialından 

nəm miqdarı 

həlledici həlledicinin təyini 

turşuluq 

oksigen sayı 

bulanıqlıq testi 

parçanın tükə qarşı nüfuz müqaviməti& aşağı 

№9 GALAY AKSESUARLARI SINAQLARI (Krujeva, Fermuar, DÜYME, QOQA, VƏ S.) 

yuyulduqdan sonra görünür 

görünüşdən sonra saxlama 

yorğunluğa qarşı müqavimət 

fermuar gücü 

qarşılıqlı sınaq 

fermuarın davamlılığı 

fermuarın işləmə qabiliyyəti 

qarmaqların kəsilmə gücü& döngələr bərkidici(velcro lent) 

qarmaqların soyulma gücü& döngələr bərkidici(velcro lent) 

qarmaqlar üzərində ardıcıl yapışdırma/ ayırma məşqi& döngələr bərkidici(velcro lent) 

metal örtüklərdə korroziya/qarama testi 

bərkidiciləri çıxarmaq 

metal düymələrin, pərçimlərin, dəstlərin təhlükəsizliyi. 

snap düyməsinin təhlükəsizliyi 

düymələrin gücü 

yuyucu mayeyə qarşı müqavimət 

həlledicilərə qarşı müqavimət 

düymənin təsir testi 

düymənin gərginlik sınağı 

düymə fırlanma anı testi 

qoşma gücü 

əlavənin gücünü kəsin 

#10 DİGƏR TEKSTİL SINAQLARI 

müvafiq sınaqdan sonra qayğı təlimatı/etiket tövsiyəsi(sınaq xərcləri istisna olunur) 

paltar ölçüsünün ölçülməsi 

kükürdlə boyanmış tekstil məmulatlarının sürətləndirilməsi 

rəng fərqinin qiymətləndirilməsi 

№11 LİF& TESTLƏR 

Fiber tester

lif ştapel uzunluğu 

xətti sıxlıq 

lif diametri 

tək lif möhkəmliyi 

lifin davamlılığı

iplik sayı 

qəbul edilən inkarçıların sayı 

davamlı/kesik liflərin müəyyən edilməsi 

keçirici rulonun uzunluğu 

ipin xalis çəkisi 

tək iplik gücü 

lea gücü 

döngə gücü 

ipliyin möhkəmliyi 

vahid başına twist 

№12 VURUŞ SINAQLARI  

çəki 

qalınlığı 

lif tərkibi 

qatran tərkibi 

sıxılma və möhkəmlik testi 

analizin hazırlanması üçün nümunə parçalanması 

yuma üçün ölçü sabitliyi 

yığın tətbiqi& geri

#13 XALÇA SINAQLARI  

sürtünməyə qarşı rəng sabitliyi 

rəngin işığa davamlılığı 

suya davamlılıq 

tutam çəkilmə qüvvəsi (tutam bağlama) 

vahid uzunluğa düşən meydançalar 

vahid uzunluğa görə sıralar 

dayağın vahid uzunluğuna iplər 

vahidə düşən çəki 

səthin sıxlığı (yalnız bir səviyyəli xovlu xalça) 

xovlu iplik qatı 

kəsilmiş xov növü 

xov və ya loop uzunluğu 

xovun lif tərkibi& geriSorğunuzu göndərin