OEKO-TEX® Qadağan olunmuş Boya Siyahısının 2021 Versiyası (5 yeni növ)

2021/04/15

Bələdçi: 5 yanvar 2021-ci ildə OEKO-TEX rəsmi veb-saytı OEKO-TEX ® standart 100-ün 2021 versiyasını buraxdı. Üç aylıq keçid dövründən sonra yeni standart 1 aprel 2021-ci il tarixindən qüvvəyə minəcək.
OEKO-TEX® Qadağan olunmuş Boya Siyahısının 2021 Versiyası (5 yeni növ)
Sorğunuzu göndərin

OEKO-TEX® Qadağan olunmuş Boya Siyahısının 2021 Versiyası (5 yeni növ)

 

 

2021 Version of OEKO-TEX® Banned Dye List (5 new types)

 

Aşağıdakılar Dyeing and Finishing Encyclopedia tərəfindən tərtib edilmiş qadağan olunmuş boyalar siyahısının ən son versiyasıdır ki, bunlar arasında digər 5 qadağan olunmuş boya da əlavə edilmişdir.

一染料

Seriya nömrəsi

Standart ad

C.I.İndeks nömrəsi

CAS-Nr.

1

C.I. Turşu Qırmızı 26

C.I. 16 150

3761-53-3

2

C.I. Əsas Mavi 26

2580-56-5

3

C.I. Əsas Qırmızı 9

C.I. 42 500

569-61-9

4

C.I. Əsas bənövşəyi 3

548-62-9

5

C.I. Əsas bənövşə 14

C.I. 42 510

632-99-5

6

C.I. Birbaşa qara 38

C.I. 30 235

1937-37-7

7

C.I. Birbaşa mavi 6

C.I. 22 610

2602-46-2

8

C.I. Birbaşa qırmızı 28

C.I. 22 120

573-58-0

9

C.I. Disperse Mavi 1

C.I. 64 500

2475-45-8

10

C.I. Narıncı dağıt 11

C.I. 60 700

82-28-0

11

C.I. Sarı 3

C.I. 11 855

2832-40-8

12

C.I. Qırmızı Piqment 104

C.I. 77 605

12656-85-8

13

C.I. Piqment Sarı 34

C.I. 77 603

1344-37-2

14

C.I. Solvent Sarı 1

C.I. 11100

1960-9-3

15

C.I. Solvent Sarı 3

97-56-3

16

C.I. Birbaşa Qəhvəyi 95

16071-86-6

17

C.I. Birbaşa Mavi 15)

2429-74-5

18

C.I. Turşu Qırmızı 114

6459-94-5

 

二、致敏染料

 

Seriya nömrəsi

Standart ad

C.I.İndeks nömrəsi

CAS-Nr.

1

C.I. Disperse Mavi 1

C.I. 64 500

2475-45-8

2

C.I. Disperse Mavi 3

C.I. 61 505

2475-46-9

3

C.I. Dispers Blue 7

C.I. 62 500

3179-90-6

4

C.I. Dispers Mavi 26

C.I. 63 305

5

C.I. Dispers Mavi 35

12222-75-2

6

C.I. Dispers Mavi 102

12222-97-8

7

C.I. Dispers Mavi 106

12223-01-7

8

C.I. Dispers Mavi 124

61951-51-7

9

C.I. Qəhvəyi dağıt 1

23355-64-8

10

C.I. Portağal 1

C.I. 11 080

2581-69-3

11

C.I. Portağal 3

C.I. 11 005

730-40-5

12

C.I. Disperse Narıncı 37

C.I. 11 132

13

C.I. Disperse Narıncı 59

C.I. 11 132

14

C.I. Disperse Narıncı 76

C.I. 11 132

15

C.I. Qırmızı 1

C.I. 11 110

2872-52-8

16

C.I. Qırmızı 11

C.I. 62 015

2872-48-2

17

C.I. Disperse Qırmızı 17

C.I. 11 210

3179-89-3

18

C.I. Sarı 1

C.I. 10 345

119-15-3

19

C.I. Sarı 3

C.I. 11 855 2832-40-8 20 C.I. Disperse Sarı 9 C.I. 10 375 6373-73-5 21 C.I. Dispers Sarı 39 22 C.I. Dispers Sarı 49   三、其他禁用染料 Seriya nömrəsi Standart ad C.I. İndeks nömrəsi CAS-Nr. 1 C.I. Disperse Narıncı 149 85136-74-9 2 C.I. Disperse Sarı 23 C.I. 26 070 6250-23-3 3 C.I. Əsas Yaşıl 4 (oksalat) 2437-29-8, 18015-76-4 4 C.I. Əsas Yaşıl 4 (xlorid) 569-64-2 5 C.I. Əsas Yaşıl 4 (pulsuz) 10309-95-2 6 C.I. Turşu bənövşəyi 49 1694-09-3 7 C.I. Əsas bənövşəyi 1  8004-87-3 8 C.I. Slovent Sarı 2 60-11-7 9 C.I. Slovent Sarı 14 842-07-9 10 C.I. Birbaşa mavi 218 28407-37-6 11 Tünd göy (İndeks-Nr. 611-070-00-2; EG-Nr. 405-665-4) Qeyd:   1. No 6-10, 5 növ boyalar 2021-ci il versiyasında yeni qadağan olunmuş sortlardır.   2. Tünd göy, 30 iyun 2004-cü ildə Avropa İttifaqı tərəfindən qadağan edilmiş xrom tərkibli azo boyadır. Göy mavi, molekulyar formulları olan iki komponentdən ibarət qarışıqdır:   C39H23ClCrN7O12S.2Na (CAS No.: 118685-33-9) və C46H30CrN10O20S2.3Na (CAS No. yoxdur)   4、受监测的染 Seriya nömrəsi Standart ad CAS-Nr. 1 C.I. Əsas sarı 2(= Solvent Sarı 34)  2465-27-2 492-80-8  

Sorğunuzu göndərin