Tekstil Çap və Boyama Maşınları Terminlərinin Ensiklopediyası

2021/04/15

Bələdçi: Bu kurs tez-tez istifadə olunan 325 tekstil çap və boyama maşınını təqdim edir.Tekstil Çap və Boyama Maşınları Terminlərinin Ensiklopediyası
Sorğunuzu göndərin

Tekstil Çap və Boyama Maşınları Terminlərinin Ensiklopediyası

 

#1. İPLİK MAŞINLARI

 

1. Pambıq əyirmə sistemləri üçün hazırlıq maşınları

2. Cinlər

3. Balyalama presləri

4. Balya sındıran maşınlar, balya qoparanlar

5. Bölmə maşınları

6. Qarışdıran bunkerlər

7. Tarama maşınları üçün avtomatik qidalanma qurğuları

8. Tarama maşınları

9. Çərçivələrin çəkilməsi

10. Sliver dövrə maşınları

11. Darayan maşınlar

12. Sürət çərçivələri

13. Örtmə maşınları

14. Kamarlar, yarı kamqon və ya yun əyirmə sistemləri üçün hazırlıq maşınları

15. Yun bağlama maklerləri

16. Yun yuyucu xətlər

17. Açılış maşınları və tizerlər, qranat maşınları

18. Tullantıların rekultivasiyası

19. Tarama maşınları

20. Avtomatik qidalandırıcı

21. Çərçivələri çəkin

22. Darayan maşınlar

23. Arxa paltaryuyan maşınlar

24. Kamar iplik üçün flayer çərçivələri

25. Bastefiberspinning sistemləri üçün hazırlıq mexanizmləri

26. Qabaqcadan taraklama maşını hazırlayan maşınlar

27. Tarama maşınları

28. Çərçivələri çəkin

29. Süni filamentlərin istehsalı və filamentlərin emalı üçün maşınlar

30. Ekstruderlər

31. Sarma və ya götürmə vahidləri

32. Twisters çəkin

33. Ştapel lif kəsici maşınlar

Staple fiber cutting machines

 

34. Birbaşa zolaqlı maşın çeviriciləri

35. Sintetik lent istehsal edən maşınlar

36. Polimer filtr/komponent/filtr elementi

37. İplik maşınları

38. Pambıq əyirmə sistemi üçün halqa əyirici çərçivələr

39. Kamar əyirmə sistemi üçün halqalı fırlanan çərçivələr

40. Yarım kamqonsökmə sistemi üçün halqalı əyirici çərçivələr

41. Yün əyirmə sistemi üçün halqalı əyirici çərçivələr

42. Bast liflərinin əyirilməsi üçün halqalı fırlanan çərçivələr

43. Birbaşa iplik üçün ring-spinning çərçivələri

44. Rotor fırlanan çərçivələr

45. Flyer fırlanan çərçivələr

46. ​​Sürtünmə ilə fırlanan çərçivələr

47. İçi boş mil əyirici maşınlar

48. Fantastik iplik əyirmə maşınları

49. Hava reaktiv əyirmə maşınları

Air jet spinning machines

 

50. Sarma və sarma maşınları

51. Konus və pendir sarğıları

52. Dəqiq konus və pendir sarğıları

53. Pirnwinders

54. Borulu polislər üçün sarma maşınları

55. İkiqat sarğılar

56. Kartı sarma maşınları

57. Digər sarma maşınları, əyirmə maşınları və bükmə maşınları

58. Teksturasiya maşınları

59. Yanlış bükmə maşınları

60. Hava teksturasiya maşınları

61. Doldurma və sıxma maşınları

62. Qoşalama və bükmə maşınları

63. Halqa ikiqat və burulma çərçivələri

64. İkiqat burulma çərçivələri

65. Up-twisters

66. Yenilik twisters

67. Çox pilləli burulma maşınları

68. İkiqat burulma hissələri& aksesuarlar

69. Kordon və kəndirqayırma maşınları

70. Vatka, keçə, papaq, iynə keçə və toxunmamış parçalar üçün maşınlar

71. Vatka maşınları

72. Keçələmə maşınları

73. Döşəmə maşınları

74. İynəli keçə dəzgahları

75. Toxunmamış parça xətləri (quru proses) Toxunmamış parça xətləri (quru proses)

76. Toxunmamış parça xətləri (yaş proses) Toxunmamış parça xətləri (yaş proses)

77. İplik fabrikləri üçün köməkçi maşınlar

78. Avtomatik çıxarma qurğuları

Automatic doffing devices

79. Kart geyimi və metal kart

80. Tel montaj maşınları

81. Kart üyütmə maşınları

82. Çəkmə çarxlı daşlama və örtmə dəzgahları

83. İpliklərin çəkisi, qablaşdırılması, etiketlənməsi üçün maşınlar

 

#2. Toxuculuq maşınları

84. iplikləri buxarlayan maşınlar

85. Toxuculuq hazırlıq maşınları, toxuculuq maşınları, tuftinq maşınları

86. Toxuculuq üçün hazırlıq və köməkçi maşınlar

87. Krels

88. Seksiyalı əyilmə maşınları

89. Şüa əyilmə maşınları

90. Şüalanma maşınları

91. Ölçü maşınları

92. Çəkmə maşınları

93. Çözgü bağlama maşınları

94. Toxucu dəzgahı

95. Mərmi ilə mərmi dəzgahları

96. Hava reaktiv dəzgahları

97. Su axını dəzgahları

98. Rapier dəzgahları

99. Çoxfazalı dəzgahlar

100. Mekikləri olan dəzgahlar

101. Lent mekikli dəzgahlar

102. Mekiksiz lent dəzgahları

103. Yüngül parçalar üçün dəzgahlar

104. Orta ağırlıqlı parçalar üçün dəzgahlar

105. Xüsusi təyinatlı dəzgahlar

106. Keçə, süzgəc, yelkən, parça, toxunmuş, kəmərli, toxunmuş konveyer və ya kəmər üçün dəzgahlar

107. Yumşaq, məxmər üçün dəzgahlar

108. Moket və xalça üçün dəzgahlar

Looms for moquettes and carpet

109. Jut, bara və digər liflər üçün dəzgahlar

110. Terri toxuculuq üçün dəzgahlar

111. İpək və rayon parça üçün dəzgahlar

112. Kordon toxuması üçün dəzgahlar

113. Elastik parçalar üçün dəzgahlar

114. Toxuculuq nümunələri üçün dəzgahlar

115. Jakarlı etiket toxuculuq maşını

116. Tökmə maşınları və köməkçi maşınlar

117. Cam (açma) qurğusu Cam (açma) qurğusu

118. Dobbies

119. Jakarlılar

120. Jacquard-kart zımbalama, təkrarlama və bağlama maşınları, o cümlədən kompüterlə işləyən qurğular

121. toxunmuş ad haşiyələri və yalançı çəpərlər Toxunmuş ad haşiyələri və yalançı bağlar üçün qurğular

122. Jakarlı kran

123. Toxuculuq köməkçi maşınları və əlavə qurğular

124. Arğac akkumulyatorları

125. Bobin soyucuları

126. Toxucu dəzgahın avtomatlaşdırılması üçün avadanlıq

127. Tufting maşınları

128. Stol maketi və əl tufting maşınları

129. Örgü& Corab maşınları

130. Trikotaj və corab məmulatları üçün hazırlıq maşınları

131. Çözgü maşınları

132. Seksiyalı əyilmə maşınları

133. Toxuculuq üçün köməkçi maşınlar

134. Dairəvi toxuculuq maşınları

135. Diametri 165 mm-ə qədər tək silindrli toxuculuq maşınları

136. İki silindrli toxuculuq maşınları, diametri 165 mm-ə qədər

137. toxuculuq maşınları, diametri 165 mm-dən yuxarı

138. Yastı və əyri toxuculuq, Toxuculuq maşınları

139. Kompüterləşdirilmiş düz toxuculuq maşınları

140. Yastı toxuculuq maşınları

141. Əllə idarə olunan düz toxuculuq maşınları

Hand-operated flat knitting machines

142. Yastı toxuculuq maşınları

143. Raşellər

144. Toxuculuq maşını

145. Digər toxuculuq& corab maşınları

 

#3. BOYAMA MAXINASI

 

146. Yuma, ağartma, boyama, çap, bitirmə və makiyaj maşınları

147. Yuma, ağartma və nəm təmizləmə maşını

148. Crabbing machines, Kier

149. Ölçüsazlayan maşınlar

150. Ağartma aparatları və maşınları, fasiləsiz

151. Davamlı işləmək üçün ağartma qurğusu

152. İplik üçün paltaryuyan maşınlar

153. Tam enli paltaryuyan maşınlar

154. Doldurma maşınları

155. Parça üçün karbonlaşdırıcı maşınlar

156. İpliklər üçün merserizasiya maşınları

157. Parçalar üçün merserizasiya maşınları

158. Boyama maşın və aparatları

Dyeing machinery and apparatus

159. Yüksək temperaturda boyayan avtoklavlar

160. Atmosfer təzyiqi altında rəngləmə aparatı

161. Reaktiv boyama maşınları

162. Boyama çənləri

163. Doldurma manqalları

164. Boyama cımbızları

165. Corab məmulatları üçün rəngləmə maşınları

166. Davamlı boyama zavodu Davamlı boyama zavodu

 

#4. ÇAP MAŞINLARI

167. Poliqrafiya maşınları

168. Üst çap maşınları

169. İplik çap maşınları, o cümlədən kosmik boyama

170. Düz ekran çap maşınları

171. Fırlanan ekran çap maşınları

172. İstilik ötürücü çap maşınları

173. Rolik çap maşınları

174. Avtomatlaşdırılmış ekran çap vaqonları

175. Çap təqvimlərini köçürün

176. Parçalar üçün mürəkkəbli çap maşınları (mürəkkəbli çap maşınları, geyim və hazır məhsullar üçün)

177. Rəqəmsal çap maşını

 

#5. BİTIRMA MAŞINI

 

178. Su çıxaran maşınlar

179. Rolikli sıxıcılar

180. Emiş çıxarıcılar

181. Hidroçıxarıcılar

182. Tökmə və qurutma maşınları

183. Tökmə və sökmə maşınları

184. Termofiksasiya maşınları

185. Silindr qurutma maşınları

186. Keçə təqvimlər

187. Tunel quruducuları və qurutma kameraları

188. Qurutma konveyerləri

189. Festoon qurutma maşınları

190. İsti hava quruducusu İsti bacalar

191. Dartmasız quruducular

192. Sürətli paket qurutma maşınları

193. Sorma barabanlı quruducular

194. İnfraqırmızı quruducular

195. Yüksək tezlikli quruducular

196. Tamamlama maşınları

197. Damping maşınları

198. Agers, Buxarlama maşınları və aparatları

199. Təmizləyici maşınlar

200. Qaldıran maşınlar

Raising machines

201. Qırxma maşınları

202. “Zumş” bitirmə maşınları

203. Paltar fırçalayan maşınlar

204. Xov bitirmə maşınları

205. Qırma maşınlarını bitirmək

206. Təqvimlər

207. Parça üçün oxuma maşınları

208. Rolikli preslər

209. Parça bitirmə presləri

210. Trikotaj məmulatları üçün bitirmə maşınları

211. Büzülmə və sıxaraq büzüşmə üçün maşınlar

212. Yüksək temperaturda çörək bişirən maşın, polimerizatorlar

213. Doldurma və hopdurma maşınları

214. Qaplama maşınları, Darayan maşınlar və Laminasiya maşınları

215. Yağdan təmizləmə və kimyəvi təmizləmə maşınları

216. Təftiş və düzəltmə mexanizmləri

 

#6. YOXLAMA VƏ QABLAMA MAŞINLARI

 

217. Trikotaj parçalar üçün yoxlama, qatlama, yayma və ölçmə maşınları.

218. Parçaları yoxlayan, bükən, yuvarlayan və ölçən maşınlar

219. Təmir üçün köməkçi maşın və qurğular

220. Rəng qarışdıran maşınlar, Rəng süzən maşınlar, Emulsiyalaşdırıcı maşınlar

Color mixing machines, Color straining machines, Emulsifying machines

221. Rolikli oyma maşınları

222. Kəsmə bıçaqları üçün daşlama maşınları&kəsici silindrlər

223. Budama maşınları

224. Toxuculuq qalon maşınları 225. Balıq toru maşınları 226. Mekik başlı tikmə maşınları   #7. TEKSTİL MAŞIN AKSESUARLARI 227. Toxuculuq maşınları üçün aksesuarlar 228. İplik maşınları üçün aksesuarlar 229. Millər və hissələr 230. İplik prosesləri üçün sancaqlar 231. İynə çarxlar, yastılar, Silindr 234. İynəli pərdə, pərdə çubuğu Sünbüllü qəfəslər 235. Çevik kart geyimi Çevik kart geyimi 236. Metal kart teli 237. Yastı lent və konveyer 238. Rolik 239. çarpayılar, önlüklər 240. Halqalı fırlanan və halqalı ikiqat çərçivələr üçün üzüklər 241. Muncuq və digər təhvil alətləri 242. Şerit boru 243. Səs-küylü metal boru 244. İplik və bobin 245. Lentlər və şlanqlar 246. Qaralama sistemi 247. Spinnerets 248. Bələdçi diyircəkli Godets 249. Əyirmə nasosları 250. Zamanlama kəməri (rollerlər)   # 8. TOXMA MAŞINI ÜÇÜN AKSESUARLAR 252. Healds (ipək, məxmər), ​​Healds (tel, məxmər) 253. Qamış 254. Baş çərçivələr, sərtliklər 255. Məbədlər, Genişləndiricilər Məbədləri 256. Çözgü dayandırma hərəkətləri 257. Naqilləri buraxın 258. Arğacın dayanma hərəkəti 259. Arğac hiss edənlər 260. Seçicilər və qayışlar 261. Rapier kəməri, baş 262. Servis 263. Nozzle 264. Nozzle yoxlayıcı 265. Ox, faktura oxu 266. Arğacı qidalandırıcılar 267. Dolama rulonları 268. Düyünləmə maşınları 269. Hava spikeri 270. Reedingmachine (rəf) 271. Soledoid klapan 272. Toxuculuq üçün jakkard kartları və digər texniki kağızlar 273. Sayğacları seçin 274. Yoxlama maşınları 275. Böyük xarici həcm 276. Nəqliyyat vasitələri    # 9. Toxuculuq MAXINASI AKSESUARLARI   277. Trikotaj və corab dəzgahları üçün aksesuarlar 278. İynə 279. Şprislər 280. Seksiya şüaları 281. Yem təkər aqreqatları 282. Naxış çəkmə qurğusu   # 10. BOYAMA, ÇAP VƏ BİTIRMA AKSESUARLARI   283. Tamamlama maşınları üçün aksesuarlar 284. Kəsmə bıçaqları 285. Boyama şpindelləri, boyama boruları və konusları 286. Boya şüaları 287. Çubuqlar və sancaqlar 288. Transfer çapı üçün kağızlar 289 Uzanan rulonlar 290. Yük qaldıran maşınlar üçün kart paltarı 291. Uzanan rulonlar 292. Arğacı düzəldən qurğular 293. Tufting maşınları üçün iynələr və bıçaqlar 294. Krujeva dəzgahlarının bobinləri 295. İplik bələdçiləri 296. Slubtutanlar 297. Toxuculuq maşınları üçün çini aksesuarları 298. Rollers çarpayılar 299. Toxuculuq maşınları üçün keçə və ya parça aksesuarları 300. Toxuculuq maşınları üçün dəri zolaq   # 11.TƏKİŞ SƏNAYE MAŞINLARI 301. Hazırlama sənayesi üçün maşınlar 302. Kəsmə maşınları 303. Tikiş maşınları 304. Qaynatma maşınları 305. Yorgan tikən maşınlar 306. Bağlayıcı maşınlar 307. Markalama maşınları 308. Heykəltəraşlıq maşınları 309. Presləmə maşınları 310. Etiketləmə maşınları 311. Toxuculuq maşınları 312. Boru maşınları 313. Mekik tikmə maşınları 314. Tək və çoxbaşlı tikmə maşınları 315. Xüsusi tikmə maşınları 316. Ultrasonik geyim maşınları 317. Tikiş iynələri 318. İynə   # 12. TEKSTİL LABORATORİYASI MAŞINLARI   319. Tekstil sınaq və ölçmə avadanlıqları 320. Laboratoriya üçün kondisioner aparatı 321. Termometr Əl hiqroskopları 322. Rəng ölçən alət Rəng ölçən alət 323. Toxuculuq texnologiyası üçün laboratoriya avadanlığı 324. Toxuculuq kimyası üçün laboratoriya avadanlığı 325. Profilli lif çeşidləyicisi  

Sorğunuzu göndərin